سلام حداکثر واریزی چقدر باید باشه برا بیمه تکمیلی بعد چند سال از گذشت بیمه نامه تکمیلی ميشه؟

این پرسش در سوالات قبلی به طور کامل پاسخ داده شده است.