سلام بنده معتادم هستم نزدیک سه ساله یکی از نمایندگی هاتون گفت که پاسارگاد شمارو شامل بیمه نمیکنه چطوریاست یعنی اونی که مجرمه یه معتاده انسان نیست ایا؟

اعتیاد جرم نیست و بیماری تلقی می شود لذا شرایط بیمه شدن بر اساس نظر پزشک و معاینات پزشکی می باشد. میتوانید درخواست مشاوره خود را در سایت ثبت نمائید نمایندگان ما در سراسر کشور خدمات شما عزیزان را پیگیری خواهند کرد.