سلام.ببخشید جدول سن و سرمایه بیمه عمر پاسارگاددر تمام شهر ها یکسان است؟

بله