سلام.اگر مادری بخواهد فرزند بالای ۱۸ سال خودشو بیمه کنه آیا رضایت پدر الزامیه؟ وارث میتونه مادر باشه؟

افراد بالای 18 سال می توانند خودشان بیمه گذار شوند و مادر نیز میتواند به عنوان وارث انتخاب گردد. رضایت پدر نیاز نمی باشد.