باسلام وخسته نباشید ایا کسی که بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی دریافت مکند میتواند از بازنشستگی بیمه عمر استفاده کند این دو بیمه باهم تداخلی ندارند ممنون

بله امکان پذیر است و تداخلی ندارند.