باسلام فردی که معتاد بوده ولی دوسال پیش ترک کرده و به نماینده بیمه نگفته و بیمه نامه صادر شده ، الان قانونا باید چکار کنه ؟

این سوال قبلا پاسخ داده شده است.