اگر بیمه گذار به زندان بیافتد آیا بازخرید میشود؟ حق بیمه ها رو چجوری باید پرداخت کند؟

بازخرید بیمه نامه ارتباطی با محل اقامت بیمه گذار (زندان، محل کار، منزل، مسافرت، و…) ندارد شخص زندانی میتواند از طریق بستگان و یا مددکاری زندان اقدام به پرداخت حق بیمه نماید.